12 Restaurants nodigen je uit

Retourneren bestelling

U kunt de overeenkomst op twee verschillende manieren ontbinden (zoals hieronder beschreven). Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzendkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen.

  1. Door dit schriftelijk of per e-mail: (amsterdam@tastetwelve.com) te melden, waarbij wij u vervolgens het retouradres per mail laten weten.

  2. Door gebruik te maken van het herroepingsformulier en dit naar ons te mailen. Wij geven u een bedenktijd van 14 dagen. Meer informatie over herroepingsrecht vindt u hieronder.

Herroepingsrecht

Wat is herroepingsrecht?

TasteTwelve hanteert een zichttermijn van veertien werkdagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt een mail sturen naar amsterdam@tastetwelve.com waarbij u vervolgens het retouradres per mail laten weten.

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag door TasteTwelve terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

of
voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en mailen naar amsterdam@tastetwelve.com

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

Uw winkelwagen

Totaal
Verzendgegevens bij de kassa